Thursday, August 28, 2014

Thư mục

Xác định khối lượng công tác đất

Chia sẻ →

Xác định kích thước công trình bằng đất và phương pháp tính khối lượng công tác đất.

Xac dinh kich thuoc cong trinh bang dat
Mục đích
+ Việc tính toán khối lượng công tác đất có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế và thi công các công trình liên quan đến công tác đất.

Kích thước những công trình phục vụ thi công

Đối với những công trình dùng để phục vụ thi công những công trình khác như hố móng, rãnh đặt đường ống... khối lượng công tác đất phụ thuộc vào biện pháp thi công, tính chất của đất và chiêu
sâu hố đào quyết định hệ số mái dốc của hố đào.

Tính toán khối lượng công tác đất theo hình khối

Các công trình bằng đất có dạng hình khối thường gặp là: hố móng, khối đất đắp.
Để tính thể tích một hố móng như hình vẽ, ta chia hố móng thành những hình khối nhỏ.
Tính thể tích của khối đất được xác định theo công thức sau:
V  = V1 + 2V2 + 2V3 +4V4
Trong đó: V1 = a1.b1.h ; 2V2 = ((a-a1)/2)b1h ; 2V3 = ((b-b1)/2)a1h ; 4V4 =4(((a-a1)/2) ((b-b1)/2))h)/3.
Hoặc V = Biểu thức như trong hình
Xác định khối lượng công tác đất | cong thuc tinh khoi luong dat | tinh khoi luong ho mong
Minh Khôi
NHẬN XÉT
Trên đây là bài viết của tôi mong được sự góp ý và một vài lời khuyên chân thành từ mọi người.
Kết nối với tôi trên :


1 Nhận xét:

Post a Comment