Kích thước những công trình phục vụ thi công

Đối với những công trình dùng để phục vụ thi công những công trình khác như hố móng, rãnh đặt đường ống... khối lượng công tác đất phụ thuộc vào biện pháp thi công, tính chất của đất và chiều sâu hố đào quyết định hệ số mái dốc của hố đào.
kich-thuoc-nhung-cong-trinh-phuc-vu-thi-cong

Nếu biện pháp thi công là thủ công thì kích thước của hố đào phải lấy lớn hơn kích thước thật của công trình tối thiểu 0,3m - 0.5m về mỗi bên để thao tác trong thi công như ghép ván khuôn, chống đỡ ván khuôn... hoặc khi các hố móng gặp nước ngầm hay thi công trong mùa mưa, để thoát nước trong hố móng, ta cần tạo một rãnh xung quanh hố móng, do đó kích thước đáy hố móng lớn hơn kích thước công trình một khoảng đủ để tạo rãnh thoát nước và thi công.

Ví dụ : Xác định kích thước hố đào cho một móng công trình có thước đáy F = am x bm, chiều sâu chôn móng là h.

+ Căn cứ vào cấp đất và chiều sâu chôn móng h để xác định hệ số mái dốc (độ soải) m.

+ Chiều sâu hố đào được xác định theo công thức:

H = h + hbtl

Trong đó :

h: độ sâu đặt móng (lấy theo thiết kế).

hbtl : độ cao lớp bêtông lót ( hbtl = 100mm).

+ Xác định kích thước đáy hố đào:

a = am + 2btc

b = bm + 2btc

Trong đó:

a, b: chiều dài, chiều rộng đáy hố đào.

btc: khoảng cách thi công (btc ≥ 300mm).

+ Xác định kích thước miệng hố đào :

c = a + 2mH

d = b + 2mH

Trong đó:

c, d: chiều dài, chiều rộng miệng hố đào.

Nếu thi công bằng cơ giới thì kích thước của hố đào phải lấy lớn hơn kích thước thật của công trình từ 2 - 5m,tuỳ theo loại máy thi công.