Wednesday, August 27, 2014

Những tính chất kỹ thuật của đất và sự ảnh hưởng của nó đến kỹ thuật thi công đất

Chia sẻ →
Những tính chất kỹ thuật của đất và sự ảnh hưởng của nó đến kỹ thuật thi công đất
Khái niệm: Đất là vật thể rất phức tạp về nhiều phương diện, có rất nhiều tính chất (cơ, lý, hóa...) đã được nói đến trong Cơ học đất. Trong giới hạn của bài viết ta chỉ đề cập đến một số tính chất của đất ảnh hưởng nhiều đến kỹ thuật thi công đất. Những tính chất này gọi là tính chất kỹ thuật của đất như : Trong lượng riêng, Độ ẩm, Độ dốc tự nhiên,
Độ tơi xốp, Lưu tốc cho phép...

Trọng lượng riêng của đất

Định nghĩa

Trọng lượng riêng (TLR) là trọng lượng của một đơn vị thể tích đất, ký hiệu là ă
Công thức xác định
nhung-tinh-chat-ky-thuat-cua-dat-va-su-anh-huong-cua-no-den-ky-thuat-thi-cong-dat-1
G: là trọng lượng của mẫu đất thí nghiệm (T, kg...).
V: thể tích của mẫu đất thí nghiệm (m3, cm3...).

Tính chất

Trọng lượng riêng của đất thể hiện sự đặc chắc của đất. Đất có TLR càng lớn thì càng khó thi công, công lao động chi phí để thi công càng cao.

Độ ẩm của đất

Định nghĩa

Độ ẩm của đất là tỷ lệ phần trăm (%) của trọng lượng nước chứa trong đất trên trọng lượng hạt của đất, ký hiệu là W.
Công thức xác định

nhung-tinh-chat-ky-thuat-cua-dat-va-su-anh-huong-cua-no-den-ky-thuat-thi-cong-dat-2

Gnước: là trọng lượng nước chứa trong mẫu đất thí nghiệm.
GW: là trọng lượng tự nhiên của mẫu đất thí nghiệm.
Gkhô: là trọng lượng khô của mẫu đất thí nghiệm.

Tính chất

+ Độ ẩm ảnh hưởng đến công lao động làm đất rất lớn. Đất ướt quá hay khô quá đều làm cho thi công khó khăn .
Ví dụ: Trong thi công đào đất, nếu đất khô cứng quá thì để đào được đất cần tác dụng một lực đào phải lớn hơn, nếu đào bằng máy thì hao phí về nhiên liệu, thời gian tăng lên, còn nếu đào bằng thủ công thì năng suất đào giảm. Trường hợp đất quá ướt, dưới tác dụng của các tác nhân như lực đào đất, người đi lại ... làm cho đất rời ra, sự bám dính giữa các hạt không còn nữa, nhiều loại đất tạo thành bùn, gây khó khăn rất nhiều trong việc đào cũng như vận chuyển đất, vệ sinh đáy hố móng...
+ Độ ẩm của đất ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi công đất. Đối với mỗi loại
đất, có một độ ẩm thích hợp cho thi công đất.
+ Căn cứ vào độ ẩm người ta chia đất ra ba loại:
Đất khô có độ ẩm W <5%.
Đất ẩm có độ ẩm 5% ≤ W≥ 30%.
Đất ướt có độ ẩm W >30%.
+ Theo kinh nghiệm có thể xác định gần đúng trạng thái ẩm của đất bằng cách bốc đất lên tay nắm chặt lại rồi buông ra, nếu:
Đất rời ra là đất khô.
Đất giữ được hình dạng nhưng tay không ướt là đất ẩm (dẻo).
Đất dính bết vào tay hay làm tay ướt là đất ướt.


Minh Khôi
NHẬN XÉT
Trên đây là bài viết của tôi mong được sự góp ý và một vài lời khuyên chân thành từ mọi người.
Kết nối với tôi trên :


0 Nhận xét:

Post a Comment